Napirend után

Képviselői beszámolók a testületi ülések fontosabb napirendjeiről, döntéseiről